Centrum pro řešení kýly

Centrum pro řešení kýly

Nabízíme operaci kýly nejmodernější metodou, její výhodou je větší komfort pro pacienta, menší pooperační potíže a omezení, významné snížení výskytu recidivy, rychlejší návrat k aktivnímu životu.

Kýla je vak tvořený pobřišnicí v místě oslabení břišní stěny. Jeho obsahem jsou pohyblivé orgány dutiny břišní, nejčastěji střevo. Vrozené kýly jsou přítomny již při narození. Jejich příčinou je neuzavření některých struktur, které měly svoji funkci při vývoji plodu. 

Získaná kýla

Častější jsou kýly získané v pozdějším věku. Jejich příčinou je oslabení břišní stěny, zejména pojivové tkáně. Podle polohy se kýly dělí na zevní a vnitřní. Zevní kýly se tlačí pod kůži a jsou viditelné a hmatatelné jako vystupující podkožní bulka. Vnitřní kýly se tvoří v záhybech pobřišnice uvnitř těla a nejsou na první pohled patrné.

Uskřinutá kýla

Uskřinutá kýla je závažný stav, při kterém se v kýlním vaku zaškrtí kýlní obsah, většinou střevo. Může se tak stát náhle, když zvýšený nitrobřišní tlak vtlačí střevní kličku úzkou brankou do kýlního vaku. Ve druhém případě je kýlní branka dostatečně široká, ale střevní kličky zvětší svůj objem střevními plyny a dalším obsahem, a brankou zpět neprojdou. Nebezpečím uskřinuté kýly je vznik neprůchodnosti střeva a hromadění střevního obsahu. Omezené prokrvení vede k odumírání tkáně a následné infekci. Tento stav, který se projeví akutní bolestí v krajině břišní, zvracením a zástavou odchodu plynů i stolice, vyžaduje okamžitý lékařský zákrok.

Kýly dále dělíme podle místa, kde se na těle vyskytují:

1. Tříselná kýla

Tříselná kýla je nejčastějším druhem kýly, představuje přibližně 75 % všech případů. Poměr mužů a žen je u tohoto onemocnění přibližně 85 % ku 15 %. Tříselná kýla vzniká v tříselném kanálu, kudy u mužů prochází chámovod, u žen děložní vaz. Pod kůží v třísle je možné nahmatat vyklenutí či vyboulení, které vleže obvykle spontánně zmizí. Za určitých okolností může dojít k vytlačení orgánů břišní dutiny až do šourku u mužů nebo do velkých stydkých pysků u žen.

2.Pupeční kýla

Pupeční kýla tvoří asi 10 % případů a je nejčastější u novorozenců. Oblast pupku, kterou u novorozenců prochází pupečník, představuje zeslabené místo břišní stěny. U žen vzniká často v důsledku roztažení a vyklenutí pupeční jizvy díky opakovaným těhotenstvím.

3. Kýla v jizvě

Každý chirurgický zákrok v břišní dutině přináší nebezpečí, že výsledná jizva povolí a vznikne kýla, neboť tkáň jizvy již nemá elastické vlastnosti původní břišní stěny. V 10–15 % případů se jizva po nějaké době od operace rozestoupí, střeva nebo tuková tkáň se protlačí vzniklým defektem a vyklenou se pod kůží.

4. Stehenní kýla

Další místo, kde může vzniknout kýla, je pod tříselným vazem, kudy prochází stehenní žíla. Tato kýla se vyskytuje třikrát častěji u žen než u mužů.

5. Břišní kýla

Tato kýla se objevuje nad pupeční jizvou v horní části břicha. Je častější u mužů.