Odstranění znamének

Odstranění znamének

Pigmentové névy a melanom

Pigmentové neboli melanocytové névy (lidově „znaménka“) jsou běžné nezhoubné kožní projevy. Mohou být přítomny již při narození, ale častěji se tvoří v průběhu života. Jejichpočet a tvar je značně individuální. Důležité jsou proto, že v některých může vzniknout zhoubný kožní nádor – melanom.

Melanom

Je kožní zhoubný nádor vznikající na kterémkoli místě kůže, ale také na sliznicích (genitál, oko, ústa). Melanom vzniká hlavně ve středním věku (30-50 let, u mužů i po 70. roce). U mužů je častější na hrudníku, u žen na končetinách. U dětí se tento nádor téměř nikdy neobjevuje. Nebezpečí melanomu spočívá v jeho schopnosti metastazovat(tvořit vzdálená ložiska) do uzlin, kůže a vnitřních orgánů, což může vést ke smrti. Naopak jeho včasné zachycení a chirurgické odstranění může vést k úplnému vyléčení.

Za rizikové faktory přispívající ke vzniku melanomu se považují:

 • větší počet pigmentových znamének (nad 100) a přítomnost atypických névů (nad 5)
 • výskyt melanomu v rodině (u rodičů, sourozenců)
 • opakované spálení sluncem, zejména v dětském věku
 • návštěvy solárií
 • světlý fototyp kůže (lidé se světlou pletí, světlými vlasy, modrýma očima, jejich kůže na slunci nehnědne, snadno se spálí)
 • poruchy obranyschopnosti (při dlouhodobém užívání určitých léků například po transplantacích, u autoimunitních nemocí apod.)
 • dřívější výskyt melanomu

Naší specializací je odstraňování  všech kožních lézí,úzce spolupracujeme s dermatology a bioptickou laboratoří 

Každý vzorek posíláme na histologické vyšetření.

Varovné známky vzniku melanomu:

Melanom vzniká na dosud zdravé, normální kůži (kolem 70% případů) nebo v pigmentovém névu, který už měl pacient na kůži mnoho let a ten se neměnil. Nádor vzniká pomalu v časovém období měsíců až let.

Na melanom ukazují následující postupně probíhající změny:

 • změna velikosti: nádor je větší než 5 mm, po dobu několika měsíců až let se zvětšuje až na několik centimetrů
 • změna tvaru: nádor má nepravidelný tvar, tj. šíří se do stran (naproti tomu běžná mateřská znaménka bývají pravidelná, oválná či kruhovitá)
 • změna barvy: nejčastěji dochází k tmavnutí, a to spíše jen v části projevu, takže výsledkem je nepravidelné zbarvení složené z různých odstínů od bílých až po černé
 • změna povrchu: obvykle dochází k vyhlazení kožního reliéfu, povrch se leskne a později se někde tvoří šupiny nebo po poranění strupy, objevuje se i drobné krvácení

Při zjištění takového kožního nálezu se ale rozhodně nemusíme předem obávat této diagnózy.

Melanomu se totiž mohou podobat běžné nezhoubné pigmentové névy nebo jiné nezhoubné nebo méně závažné nádory, ale i běžné bradavice či jiné kožní projevy. Neměli bychom ale váhat s návštěvou lékaře!!!