Fokusovaná rázová vlna/Připravujeme/

Fokusovaná rázová vlna/Připravujeme/

FOKUSOVANÁ RÁZOVÁ VLNA

Pokud se chcete dozvědět obecně o tom jak vzniká, a jaké jsou základních účinky rázové vlny, přečtěte si nejdříve tento článek: Popis a účinky Rázové vlny.

Dle typu přístroje se rázová vlna liší podle charakteru a průběhu paprsku pronikajícího do tkáně. Fokusovaná rázová vlna má svůj průběh koncentrovaný a proniká více do hloubky, než Radiální rázová vlna. Vznik, průběh a efektivita Radiální rázové vlny je podrobně posán v článku zde.

Fokusovaná Rázová vlna soustředí všechnu emitovanou energii do oblasti velikosti přibližně 2 cm kubických. Představte si to tak, že se jedná přibližně o stejnou velikost prostoru, který se vejde do nejmenšího článku malíčku na Vaší ruce.

Fokusovaná rázová vlna soustředí vysokoenergetický paprsek přímo do hluboko uložené poškozené tkáně, kam radiální rázová vlna svým výkonem nepronikne. Mluvíme zde o hloubkách 6 -12cm. Distančními koncovkami můžeme ale paprsek zacílit i do tkání, které jsou blíže k povrchu. Rozsah pro práci fokusované rázové vlny je tedy od 1-12 cm.

V našem Chirurgickém centru budeme využívat Fokusovanou vlnu od švýcarských specialistů STORZ MEDICAL s přístrojem DUOLITH ® SD1 Ultra. Přístroje pro aplikaci Rázové vlny od firmy STORZ MEDICAL patří mezi nejúčinnější a nejprodávanější produkty na světovém trhu. Při léčbě pohybového aparátu využíváme kombinaci fokusované rázové vlny, radiální rázové vlny a hloubkové vibrační masáže V-Actor tak, aby efekt léčby byl co nejvyšší a nejrychlejší. Vlastníme nejmodernější přístroj (vývoj přístroje dokončen na konci roku 2012) včetně nejmodernějších výkonných koncovek pro aplikaci terapie.

Díky kombinaci nejvyššího vzdělání našich fyzioterapeutů a nejmodernější techniky tak můžeme poskytnout tu nejvyšší kvalitu v léčbě obtíží pohybového aparátu.

PRŮBĚH TERAPIE A EFEKTIVITA

Jde o nechirurgický, nekrvavý zákrok, jehož bolestivost klient dobře toleruje. Tato neinvazivní aplikace obvykle trvá méně než 30 minut. Statisticky je úspěšnost léčby  ve světě, 80 a 95 procenty.

Efektivita léčby závisí na typu diagnozy, na spolupráci klienta (respektive jeho schopnost po dobu léčby méně zatěžovat léčenou oblast) a délky trvání obtíží. Na těchto parametrech pak závisí i rychlost léčby, která je od několika dní (u akutních stavů) přes týdny, kdy je potřeba opakovat aplikaci průměrně 6x, až po několik měsíců kdy potíže sice ustupují, ale pomaleji (u chronických obtíží nebo u intenzivně zatížených klientů).

Efektivita této moderní léčby je tedy v porovnání s ostatními staršími koncepty fyzikální terapie nesrovnatelná. Rychlost léčby závisí zcela na schopnosti regenerace organismu. Fokusovaná rázová vlna nemá žádné vedlejší účinky. Její využítí je tedy bezpečné.

Aplikace fokusované rázové vlny je velice tichá. Klient pociťuje pouze něco vzdáleně podobné "píchání" a dále pak "tlak" hluboko uvnitř tkáně v místě původu bolesti. Nepociťuje žádné rázy na povrchu kůže jako je tomu u radiální rázové vlny. Kvalita přenosu vlny tkání závisí také na použití koncovky aplikátoru a použití gelového vodiče.

Pro efektivní přechod vlnění rázové vlny do tkáně používáme kvalitní neutrální ultrazvukový gel SONOGEL.

DOPORUČENÉ APLIKACE U TERAPIE POHYBOVÝCH OBTÍŽÍ

u akutních stavu postačí většinou 1 - 2 aplikace
u chronických obtíží (bolestivost delší než 3 měsíce) doporučujeme 6 aplikací
intervaly mezi jednotlivými aplikacemi by měly být dodrženy přibližně v rozmezí 7 - 14 dní

VYUŽITÍ FOKUSOVANÉ RÁZOVÉ VLNY A INDIKACE V POHYBOVÉ MEDICÍNĚ

funkční problémy spojené s funkcí páteře (recidivující bolesti v bedrech, lumboischiadický syndrom, pseudoradikulární syndrom, bolestivé stavy páteře a pánve po zlomeninách kostrče ...)
poruchy funkce pánevního dna, bolestivá menstruace, bolesti kyčelních kloubů z příčiny dysfunkce pánevního dna...
chronické bolesti kotníků, kolen, kyčlí, ramen, loktů, stavy po podvrtnutí kolena, ...
entezopatie přetížení vazů - tenisový loket a golfový loket, bolestivé tříslo, skokanské koleno ...
burzitidy zánět burz v oblasti kloubů, případně se vznikem kalcifikací v kloubu, ...
artróza kloubů
po traumatické stavy špatně se hojící zlomeniny, nekrozy, počínající paklouby kostí, záněty kostí po komplikované fraktuře,
Syndrom rotátorové manžety, zamrzlé/zmrzlé rameno
kostní výrůstky, patní ostruha, ostruha na loktech, vbočený palec (Hallux valgus)...
zánět Achillovy šlachy, šlachy dlouhé hlavy bicepsu