Novinka-Chystáme pro klienty-Bezbolestná léčba hemoroidů technikou HAL-RAR

Novinka-Chystáme pro klienty-Bezbolestná léčba hemoroidů technikou HAL-RAR

Každých 5 minut je někde na světě ošetřen jeden pacient metodou HAL-RAR od společnosti A.M.I.

Stručné informace o HAL-RAR

  • žádné řezání a otevřené rány
  • krátká doba ošetření
  • pouze jednodenní hospitalizace*
  • rychlá rekonvalescence po zákroku
  • velmi vysoké procento úspěšnosti po celém světě

Proč zvolit metodu HAL-RAR?

Řeší samotnou příčinu onemocnění!

Přesně identifikuje pomocí ultrazvuku zásobující žílu hemoroidu a jejím podvazem zamezí  krevnímu zásobení hemoroidu.

Koncepci metody HAL (Haemorrhoidal Artery Ligation / podvázání hemoroidálních žil) původně vyvinul v roce 1995 Dr.Morinaga v Japonsku. Od roku 2000 provádí společnost A.M.I. na celém světě školení chirurgů se zařízením HAL. Koncem roku 2005 byla tato metoda vylepšena doplněním o systém RAR (Recto Anal Repair / rekto-anální korekce). Metoda HAL je obzvláště účinná u hemoroidů II. a III. stupně a společně s RAR u některých hemoroidů III. a většiny hemoroidů IV. stupně. Společně tvoří jednu z nejméně invazivních používaných metod zákroků, u níž není zapotřebí řezání a která je téměř bezbolestná. Použití metody HAL-RAR zabere pouze 30 minut a dá se provádět pod různými typy anestezie.