Digitální dermatoskopie znamének

Digitální dermatoskopie znamének

Digitální dermatoskopie je moderní celosvětově uznávanou metodou sloužící k včasnému odhalení a sledování kožního melanomu. Pomocí digitálního dermatoskopu může lékař rychle a navíc velmi spolehlivě analyzovat a dlouhodobě sledovat vývoj znamének a jiných pigmentových změn na těle pacienta. Dermatoskop znaménko nasnímá, snímky objektivně vyhodnotí a archivuje.
Uchované obrazy je možné kdykoliv porovnat a vyhodnotit případné riziko zhoubného onemocnění. Snímací kamera se přímo dotýká pacienta, a snižuje tak riziko světelného zkreslení. Přístroj také vyšetřuje útvary pod povrchem kůže. Vyšetření digitálním dermatoskopem nebolí a je naprosto neinvazivní, umožňuje tedy vyšetření všech pacientů včetně dětí a těhotných.

Melanom může vypadat nenapádně

Cílem digitální dermatoskopie je odhalení počínajícího melanomu, zhoubného nádoru vycházející z pigmentových buněk – melanocytů. Může vzniknout v jakékoli tkání, ale nejčastěji se vyskytuje v kůži. Nejprve se projeví nenápadnou skvrnou anebo se může rozvinout z mateřského znaménka, které máme po mnoho let.

V počáteční fázi je melanom snadno léčitelný, proto je včasná diagnostika velmi důležitá. Pokud jsou nádorové buňky včas odstraněny, pacient je vyléčen teméř na 100 %.

Hlavní výhody vyšetření digitálním dermatoskopem

  • Bezbolestné a neinvazivní vyšetření
  • Dlouhodobá archivace dat a snímků
  • Možnost srovnání a sledování vývoje kožního útvaru
  • Vhled pod povrch pokožky
  • cena 500 kč/1-3 znaménka/